Të fundit
Të dashur qytetarë/ konsumatorë të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit,, Prishtina,,…