Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar: N.T.P. “Tre Yje Design”me NUI: 811485516 me seli në Prishtinë, Adresa: Rr. Ndue Perlleshi, Pn Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën e TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897 me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës

04 korrik 11:41

Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar: N.T.P. “Tre Yje Design”me NUI: 811485516 me seli në Prishtinë, Adresa:  Rr. Ndue Perlleshi, Pn Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën  e TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897 me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Si çdo vit, në fillim të korrikut, Rahoveci fillon të…