Lajmin e ka bërë me dije për “Radio Kosovën” prorektori për Mësim dhe Çështje të Studentëve, Hysen Bytyqi.

“Do të shpallen për aplikim të kandidatëve 150 programe studimore, prej tyre 70 në nivelin bachelor, 65 në master dhe 15 programe për studime të doktoratës. Numri i përgjithshëm i studentëve apo i vendeve të lira janë gjithsej 3534 vende. Në nivelin master do të jenë 2425 studentë dhe 116 studentë në studimet e doktoratës”, ka thënë Hyseni.

Prorektori Bytyqi tha se që nga e hëna ka filluar të zbatohet edhe vendimi i Ministrisë së Arsimit për ta rritur numrin e studentëve në Fakultetin e Mjekësisë, me 75 studentë në programin Mjekësi e Përgjithshme dhe 59 studentë në Infermieri.

“Ka qenë vendim i obligueshëm i cili kërkon të implementohet dhe duke e pasur parasysh këtë fakt, ne kemi kërkuar nga administrata jonë, shërbimi i studentëve dhe Fakulteti i Mjekësisë që një gjë të tillë ta implementojë dhe sa e di që nga e hëna një gjë e tillë është në proces dhe është realizuar. Dhe nëse nuk janë plotësuar ato vende mbeten në afatin e dytë të shtatorit sikur edhe në fakultetet e tjera, por vendimi ka qenë obligues dhe ne e kemi implementuar”, ka thënë ai.

Në konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj, UP është e obliguar me rregullore që 17 për qind të numrit të përgjithshëm të studentëve që regjistrohen të jenë nga komunitetet pakicë dhe studentëve jashtë Kosovës.