Vlerësime për poezinë e Xhevdet Bajrajt në gjuhën shqipe dhe spanjolle

22 prill 08:34

 

Kur fakti politik bëhet pjesë e historisë, e ne e vëzhgojmë atë me një distancë të ftohtë, Xhevdet Bajraj na e shpërndan atë të konvertuar në një fabul të shkëlqyer

Cuando el hecho político pasa a formar parte de la Historia, y lo observamos con fría distancia, Xhevdet Bajraj nos lo entrega convertido en una espléndida fábula

Héctor Carreto, poet, meksikan. – Poeta mexicano

 

Imazhet që ai evokon janë të pastra dhe të bukura, me pak njerëz, si plagë të thella e të pastra. Kur përktheja këto imazhe unë u përpoqa ta kap pafajësinë e tyre, bukurinë e tyre fëmijërore, e cila bie kaq shumë në kontrast me makthe të errëta të kujtesës së Bajrajt

Las imágenes que evoca son limpias y hermosas, con poca gente, como heridas profundas y limpias. Al traducir estas imágenes, intenté capturar su inocencia, su belleza infantil, que contrastan de manera tan marcada con las oscuras pesadillas de la memoria de Bajraj

Alice Whitmore, përkthyese e poezisë së Bajrajt nga gjuha spanjolle në anglisht, Australi. –Traductora de la poesía de Bajrajt del español al inglés, Australia

 

Zëri që na detyron t’i modifikojmë kategoritë tona dhe referencat ndaj dhunës, tmerrit, vdekjes, braktisjes, vetmisë, e cila në këtë Amerikën tonë Latine (kaq e prirë për të shpallur  dhimbje që nga heroina e romantizmit) ka qenë pretekst i poezisë pamfletuese të oportunizmit lirik

Voz que nos obliga a modificar nuestras categorías y referencias para con la violencia, el horror, la muerte, el abandono, la soledad, que en esta nuestra Latinoamérica (tan proclive a enunciar el dolor desde la heroína del romanticismo) ha sido pretexto de panfletaias poesías de oportunismos líricos

Carlos Pineda, poet dhe eseist meksikan. – Poeta y ensayista mexicano

 

Poezia e Xhevdet Bajrajt nxit stuhi asociacionesh te lexuesi, e shkëput atë nga realiteti trivial dhe e strehon në një realitet të ri ku mbretëron meditimi për çështje substanciale të jetës, për botën, vetminë, dhimbjen dhe rrugëtimin e njeriut në jetë

La poesía de Xhevdet Bajraj estimula la tormenta de asociaciones en el lector, lo separa de la realidad trivial y lo cobija en una nueva realidad donde reina la meditación sobre cuestiones sustanciales de la vida, sobre el mundo, la soledad, el dolor y el viaje del hombre en la vida

Zyrafete Shala, kritike letrare. – Crítica literaria

 

Poezi e dinjitetit mbi gërmadha. – Poesía de dignidad sobre ruinas.

Shqiptar Oseku, poet.- Poeta

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Rozafa Shpuza    Odat e hoteleve më joshin saora mandej…