Deputetët vizitojnë AKK-në, flasin për parandalimin e korrupsionit

14 mars 16:26

Anëtarët e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, kanë vizituar Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK).

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.

Takimi është fokusuar në aktivitetet e ndërmarra nga Agjencia Kundër Korrupsionit në zbatimin e këtij ligji, në sfidat me të cilat po përballen institucionet, Autoritetet Përgjegjëse, në zbatimin sa më të duhur të ligjit, si dhe në aktet nën-ligjore të cilat obligojnë autoritetet përgjegjëse të miratojnë siç përcakton ky ligj.

Anëtarët e Komisionit për Legjislacion po ashtu janë njoftuar nga Shaip Havolli në lidhje me punën e Agjencisë Kundër Korrupsionit, dhe veprimet e ndërmarra në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë, të arriturat e Agjencisë, ndryshimet e kornizës ligjore dhe si sfidat.

Lajme të sponsorizuara