ShSKUK-ja dhe KDI-ja nënshkruajnë memorandum për monitorim të procedurave të prokurimit

11 korrik 16:51

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) kanë nënshkruar të enjten një memorandum të bashkëpunimit.

Në emër të SHSKUK-së këtë memorandum e ka nënshkruar drejtori Përgjithshëm, dr. Basri Sejdiu, kurse në emër të KDI-së, drejtori Ismet Kryeziu.

Ata vlerësuan shumë të rëndësishëm fuqizimin e bashkëpunimit të institucioneve publike me sektorin joqeveritar, i cili ka për qëllim rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe qeverisjes së mirë në procesin e prokurimit në institucionet publike në Kosovë.

Po ashtu, për përforcimin e zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar në fushën e prokurimit publik, si dhe aplikimin e prokurimit elektronik në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik.

Memorandumi i nënshkruar parasheh identifikimin e problemeve në procesin e prokurimit publik përmes shqyrtimit të disa kontratave në faza të ndryshme të prokurimit, ofrimin e rekomandimeve të dala pas procesit të monitorimit të tenderëve, rritjen e përgjegjësisë së autoriteteve kontraktuese për të shmangur praktikat e dëmshme në hartimin e kritereve për tender, rritjen e përgjegjësisë së autoriteteve kontraktuese për rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e kontratave publike dhe nxitjen e autoriteteve kontraktuese për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies që do të ndikojnë në informimin e qytetarëve në shpenzimet e fondeve publike.

ShSKUK-ja do të sigurojë transparencë në procedurat e prokurimit publik në të gjitha fazat, për aq sa lejon Ligji i Prokurimit Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092;

Do të ofrojë, po ashtu, qasje në dosjet e tenderëve bazuar në ligjin për qasje në dokumente publike dhe përgjegjësitë e këtij memorandumi, qasje për monitorim të kontratave gjatë fazës së ekzekutimit të kontratave/realizimit në teren, gatishmëri për adresim të rekomandimeve nga KDI-ja, të dala nga monitorimi i procesit të prokurimit.

/Epoka e re/

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi e…